top of page
Image by Thao LEE

Karate Kyokushin        Kenbukai

KARATE KYOKUSHIN to wszechstronny system wychowania i rozwoju psychofizycznego oparty o sztukę walki, będący syntezą wschodniej tradycji i nowoczesnych metod treningowych.

W sensie technicznym KARATE KYOKUSHIN to umiejętnoć walki oparta głównie o uderzenia i kopnięcia, ale do treningów wprowadzane są także chwyty. Nasi adepci są szkoleni zarówno w kierunku walki w przepisach sportowych jak i samoobrony - walki bez ograniczeń.

Walka sportowa - wg. przepisów dla dorosłych - rozwija u ćwiczących umiejętność reakcji na różne zachowania przeciwnika, odwagę i odporność na ból. Między innymi dlatego o KYOKUSHIN mówi się "najtwardsze karate". Wprowadzenie przepisów do walki uniemożliwia zastosowanie najbardziej niebezpiecznych technik, ale z drugiej strony pozwala na możliwą do przyjęcia w XXI wieku, to znaczy w miarę bezpieczną, konfrontację umiejętności zawodników, także przy użyciu pełnej siły.

Prowadzony równolegle trening technik niedozwolonych w walce sportowej, przygotowuje adepta do wykorzystania zdobytych umiejętności w samoobronie.

W sensie wychowawczym KARATE KYOKUSHIN to przede wszystkim szkoła woli i charakteru, który kształtuje się podczas ciężkich treningów, obozów i walk. Dużą uwagę zwracamy na rozwój wartości takich jak dyscyplina, honor, duma,  sprawiedliwość, patriotyzm. W czasie treningu czy walki znaczenie mają tylko umiejętności i duch walki ćwiczącego. Nieważny jest jego status materialny czy pozycja społeczna. Nie ważne jakim przyjechał samochodem, czy kim są jego rodzice. Wszystko zależy od jego zaangażowania. Po dłuższym okresie treningu na drugi plan schodzą nawet wrodzone zdolności, a o wyniku szkolenia decyduje głównie pracowitość adepta.

 

Zajęcia prowadzone są z podziałem na grupy wiekowe i wg stopnia zaawansowania. Osobno odbywają się treningi dla dzieci w wieku 4-7 lat, osobno dla dzieci starszych i dla grup młodzieżowych).

W treningu dzieci główny nacisk położony jest na rozwój sprawności fizycznej i wychowanie. Trening technik KARATE zajmuje początkowo tylko ok. 20% czasu zajęć. Reszta do dobrane do wieku adeptów zabawy ruchowe i ćwiczenia ogólnorozwojowe.

 

W szkoleniu poza nauką technik karate zwracamy uwagę na wszechstronny rozwój sprawności fizycznej niezbędnej do rzeczywistego opanowania umiejętności walki. Tak wiec na wszystkich etapach treningu pracujemy nad siłą, wytrzymałością, gibkością (czyli "rozciąganiem"), szybkością i koordynacją ruchową. Znaczący wzrost sprawności fizycznej jest pierwszym widocznym efektem podjęcia treningów KYOKUSHIN.

bottom of page